Podział majątku a prawo spadkowe

Prowadzenie sporów na sali sądowej jest bardzo trudne, zważywszy na fakt, że przepisy procedury cywilnej cechują się bardzo wysokim stopniem zawiłości. Pomoc prawnika, który ma doświadczenie w sprawach danego rodzaju, wydaje się być nieodzowna. Jedynie osoba, która ma odpowiednią wiedzę z omawianej materii, będzie w stanie reprezentować sposób zapatrywania klienta na daną sprawę w sposób godny.

Warto wspomnieć, że niektóre spory rozstrzygane są w drodze analogii. Podział majątku a prawo spadkowe wydają się być zagadnieniami odrębnymi, jednakże przepisy, które określają te dwie materie, są ze sobą skorelowane. Sprawia to, że w sprawach tych przepisy wzajemnie się uzupełniają, dzięki czemu można w ramach jednego procesu załatwić obydwie kwestie – bez konieczności wchodzenia w szczegółowe rozważania na temat wartości majątku wspólnego małżonków.

Adwokat od spraw spadkowych może podjąć każdą sprawę – zarówno tą, która na pozór wydaje się być prosta, jak i procesy zawiłe, w których niezbędne jest popisanie się elokwencją oraz nietuzinkową wiedzą na temat regulacji prawnych, które obowiązywały na przestrzeni lat. Warto wskazać, że przepisy przejściowe są bardzo trudne w interpretacji, dlatego samodzielne prowadzenie procesu w sytuacji, gdy otwarcie spadku nastąpiło w czasie obowiązywania starych regulacji, wydaje się być nie tyle niecelowe, co niemożliwe.

Zasady dziedziczenia zgodne z prawem spadkowym na ogół się nie zmieniają, jednak sam porządek spadkobrania ulega częstym zmianom. I tak relatywnie niedawno została dopuszczona możliwość dziedziczenia spadków przez gminy jako spadkobierca ustawowy. Trzeba przyznać, że przepisy te są bardzo korzystne, bowiem w przypadku, gdy spadek zostanie odrzucony przez wszystkich uprawnionych do jego przejęcia, przechodzi on z mocy prawa na gminę ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy. Jak powszechnie wiadomo, najczęściej odrzuca się spadki bardzo mocno zadłużone, jednakże gmina nabywa prawo do spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Przeczytaj też: https://www.radio90.pl/co-zrobic-aby-skutecznie-odrzucic-spadek-jak-wyglada-taka-procedura-w-praktyce-material-partnera.html

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here