Jak działają pracownicze plany kapitałowe?

Zagadnienie pracowniczych planów kapitałowych jest stosunkowo nowe. Aktualnie pracownicze plany kapitałowe jeszcze nie obowiązują, gdyż ustawa o pracowniczych planach kapitałowych czeka na podpis prezydenta, po uprzednim przyjęciu jej już przez senat. Jednakże dzisiejszy artykuł zostanie poświęcony tematyce pracowniczych planów kapitałowych. Po przeczytaniu artykułu uzyskamy odpowiedź na pytanie czym są i jak działają pracownicze plany kapitałowe?

1) Pracownicze plany kapitałowe: cel

Pracownicze plany kapitałowe, zostały utworzone po to, aby nauczyć nas systematycznego oszczędzania, w celu zapewnienia sobie dodatkowych środków finansowych po ustaniu aktywności zawodowej i przejściu na emeryturę. Systematyczne oszczędzanie to inwestowanie w przyszłość. Bo gdy kobiety i mężczyźni osiągną 60 rok życia, środki które gromadzili przez lata, zostaną im wypłacone. Czyli można powiedzieć, że oszczędzanie w ramach pracowniczych planów kapitałowych, to takie długoterminowe inwestycje, które zwrócą się po latach.

2) Pracownicze plany kapitałowe: uczestnicy

Zgodnie z założeniami ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, uczestnikami pracowniczych planów kapitałowych mogą być osoby w wieku od 19 do 55 roku życia. Osoby z tego przedziału wiekowego, automatycznie staną się uczestnikami pracowniczych planów kapitałowych, jednakże będą mieć możliwość wypisania się. Osoby pomiędzy 55 a 69 rokiem życia będą mogły stać się uczestnikiem tylko na swój wniosek. Z kolei osoby powyżej 70 roku życia w ogóle nie będą mogły być uczestnikami.

Członkami pracowniczych planów kapitałowych mogą być osoby zatrudnione na umowę o pracę i umowę cywilnoprawną. Osoby samozatrudnione zostały pozbawione tego prawa.

3) Pracownicze plany kapitałowe: płatność i wysokość składki

Inwestowanie w przyszłość i długoterminowe inwestycje, które mają się zwrócić po ustaniu aktywności zawodowej, muszą się wiązać z koniecznością zapłaty składki. Do zapłaty składki na pracownicze plany kapitałowe będą zobowiązane trzy podmioty, czyli pracodawca w wysokości 1,5% wynagrodzenia, pracownik w wysokości 2% wynagrodzenia oraz państwo, które dopłaci 250 zł na start (tzw. opłata powitalna), a następnie co roku dopłacałoby 240 zł (tzw. opłata roczna).

4) Pracownicze plany kapitałowe: wdrożenie

Wdrożenie Pracowniczych Planów Kapitałowych nie nastąpi od razu. Projekt ustawy o pracowniczych planach kapitałowych zakłada, że nastąpi to stopniowo i będzie zależało od ilości zatrudnianych osób. I tak :
* podmioty zatrudniające, co najmniej 250 osób (stan na dzień 31.12.2018 r) – do dnia 1 lipca 2019 r.
* podmioty zatrudniające, co najmniej 50 osób (stan na dzień 30.06.2019 r) – do dnia 1 stycznia 2020 r.
* podmioty zatrudniające, co najmniej 20 osób ( stan na dzień 31.12.2019 r)- do dnia 1 lipca 2020 r.
* pozostałe podmioty zatrudniające (niezależnie od liczby zatrudnionych) – od dnia 1 stycznia 2021 r.

5) Jak działają pracownicze plany kapitałowe?: podsumowanie

Wydaje się, że inwestowanie w przyszłość polegające na płaceniu składki w ramach pracowniczych planów kapitałowych ma sens. Długoterminowe inwestycje w ramach pracowniczych planów kapitałowych, będą skutkować tym, że w jesieni naszego życia będziemy mogli liczyć na dodatkowy zastrzyk gotówki.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here